Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

WYDARZENIA

Poprawiono: poniedziałek, 09 lipiec 2018 08:47 | Opublikowano: czwartek, 14 czerwiec 2018 12:28
Redaktor
33714 28001
To 15. edycja konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu
 
wpis - gazeta Strzelec Opolski  nr wydania 979 z dnia 12 czerwca 2018 r.
 
"Europejska Komisja zachwycona gminą!
W lutym gminę Ujazd wybrano do udziału w Konkursie Europejskiej Odnowy Wsi. Hasło tegorocznej, 15-tej już edycji konkursu brzmi "Myśleć perspektywicznie" i odnosi się do innowacyjnych i wizjonerskich projektów, rozpoczynających nowoczesny rozwój. Do organizatorów wpłynęło prawie 30 zgłoszeń z całej Europy, w tym tylko dwa z Polski. Na przełomie czerwca i lipca nastąpi finalne posiedzenie jury i rozstrzygnięcie konkursu, na wrzesień zaplanowane jest rozdanie nagród w tyrolskim Fliess, w Austrii.
- Sukcesem jest dla mnie już sam fakt, że Urząd Marszałkowski wytypował naszą gminę spośród wielu prestiżowych kandydatur. Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by zaprezentować się jak najlepiej na międzynarodowej arenie – mówi Burmistrz Tadeusz Kauch.
Decydującym elementem w konkursie jest wizytacja zgłoszonego projektu. Komisja konkursowa w składzie: Doris Hofbauer i Peter Schawerda z Austrii, Gábor Ónodi z Węgier oraz Mária Zaušková ze Słowacji, przyjechała w miniony wtorek (5 czerwca) do Ujazdu.
W wizycie uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Antoni Konopka – członek Zarządu Województwa Opolskiego, Wiesław Kryniewski – dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi,-Ewa Kotula – kierownik Referatu Rozwoju Wsi.
Burmistrz Tadeusz Kauch przywitał przybyłych gości w Urzędzie Miejskim. W trakcie wspólnego spaceru przedstawił charakterystykę gminy, przybliżył realizowane obecnie inwestycje (żłobek, dom seniora, termomodernizacje szkół) oraz działania związane z ochroną środowiska. Nad zalewem czekała turystyczna atrakcja Ujazdu – kajaki oraz plenerowe malarskie warsztaty. Na zamku, przy bramie wjazdowej delegatów powitał regiment garnizonowy von Lattoff oraz dziewczynki w śląskich strojach ludowych. Na tarasie odbył się występ baletowy w wykonaniu dzieci z PSP Olszowa oraz wystawa starych fotografii Ujazdu.
Kolejnym punktem programu były Balcarzowice, gdzie prezentowano kulturę i regionalizm gminy. Goście objechali miejscowość dorożkami i zatrzymali się w świetlicy wiejskiej. Tam zapoznali się z działalnością grupy lokalnej Odnowy Wsi, podziwiali lokalną sztukę ludową (kroszonki) oraz śląski taniec i śpiew w wykonaniu dzieci z PSP Olszowa. Komisja wzięła udział w warsztatach pieczenia kołocza śląskiego i degustacji lokalnego wina. Poruszony również został temat trąby powietrznej, która przeszła przez miejscowość dekadę temu. Komisji przedstawiono album ze zdjęciami z tego okresu.
Największym zainteresowaniem komisji cieszyła się Strefa Ekonomiczna. Specjalnie z tej okazji w firmie MUBEA zostało zorganizowane spotkanie z dyrektor Danutą Wesołowską, odpowiadała na ogrom pytań dotyczących wyboru lokalizacji zakładu, warunków socjalnych dla pracowników, etc.
Kolejną atrakcją na trasie komisji był zabytek architektury – drewniany kościół Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej. Ks. proboszcz Żyłka oprowadził gości po świątyni, przedstawił historię obiektu i miejscowości. Po tradycyjnym śląskim obiedzie, przestawiono filmik promujący gminę oraz prezentację multimedialną. W czasie dyskusji podsumowującej chwalono wysoki poziom przygotowania gminy. Komisja podkreślała, że w żadnej z dotychczasowo odwiedzanych gmin nie widziała tak ścisłej współpracy poszczególnych sołectw z gminą. Doceniono także wszystkie działania w rozwój strefy i budowania bazy miejsc pracy dla osób pragnących wrócić z zagranicy.
- Chciałbym podziękować wszystkim moim pracownikom zaangażowanym w projekt, a w szczególności:Katarzynie Tomczyk, Małgorzacie Kulesa, Krystynie Kałużny, Beacie Hornung, Grażynie Łupak, Jadwidze Pszon-Chwedyna, Marlenie Raszka" – wymienia burmistrz – a także Danucie Wesołowskiej i firmie MUBEA, ks. proboszczowi Józefowi Żyłce, Kozielskiemu Stowarzyszeniu Rekonstrukcji Historycznej, Dariuszowi Ciapie, Krystynie Kwaśniok, Teresie i Ewaldowi Cwielong, Teresie Wróbel, Klaudii Giemsa, Teresie Sobocie, Klubowi Turystyki Kajakowej REJAK, Winiarni Rodzinnej J&MC Cwielong, restauracji Spichlerz, Pawłowi Grabowskiemu, panom: Pisarskiemu, Paczule, Warzecha, wszystkim nauczycielom i uczniom ze szkoły podstawowej w Olszowej."