Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ DLA NAJLEPSZEJ GIMNAZJALISTKI GMINY UJAZD

Dnia 12 kwietnia 2014 r. w Strzeleckim Domu Kultury wręczono Laury Ziemi Strzeleckiej.

 

Kategoria: