Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA SZKOLNA

Poprawiono: wtorek, 30 styczeń 2018 12:05 | Opublikowano: czwartek, 11 styczeń 2018 10:27
Redaktor
logo gminy ujazd
Gmina Ujazd - rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
  Gmina Ujazd
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
w roku szkolnym 2018/2019
 
Co rodzic wiedzieć powinien?

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły.

Dotyczy dzieci spoza obwodu:

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

Kryteria brane pd uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczba punktów do uzyskania oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu określa uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe - załącznik poniżej.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
 1.
Upublicznienie obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd:
  • harmonogramu czynności (terminów postepowania rekrutacyjnego);
  • kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (dotyczy kandydatów spoza obwodu)
do 31 stycznia
2018 r.
 2.
Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej
do 24 marca
2018 r.
 3.
ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
1 marca
2018 r.
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM  
 1.
Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 od 1marca 
do 16 marca
2018 r.
 od 1 czerwca
do 14 czerwca
2017 r.
  
 2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
 do 23 marca 
2018 r.
 do 8 czerwca   2017 r.  
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 do 30 marca 
2018 r.
 12 czerwca 2017 r.  
4.
Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 9 kwietnia  
2018 r.
do 18 czerwca 2017 r.
 5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 do 13 kwietnia  
2018 r.
 22 czerwca
2017 r.
  

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół.


ZAŁĄCZNIKI:
- Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

 - dotyczy dzieci spoza obwodu - uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów