Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

WZORY DRUKÓW

Opublikowano: środa, 09, kwiecień 2014 19:39
Redaktor

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
 
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - WORD; PDF
  • WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - WORD; PDF
  • Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - WORD; PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - WORD; PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców  - WORD; PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ...  - WORD; PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata - WORD; PDF
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uczących się na terenie gminy Ujazd

1. wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia; (PDF)(DOCX)
2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;(PDF)
3. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis;(PDF)(DOCX)
4. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis;(PDF)(DOCX)
5. instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;(PDF)
6. zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem; (PDF)(DOCX)


WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola


 REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2016/2017

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego PDF, WORD
2. WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola PDF, WORD

Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata


 

 

 

 

Kategoria: