Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Opublikowano: czwartek, 03 wrzesień 2015 10:44
Redaktor

Gmina Ujazd otrzymała wsparcie finansowe dla projektu rządowego "Książki naszych marzeń"


Lista szkół z gminy Ujazd, którym udzielono wsparcie finansowe na realizację rządowego programu  "Książki naszych marzeń"

Lista szkół prowadzonych przez gminę Ujazd, którym udzielono wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r., w zakresie szkoły podstawowej, w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży -
"Książki naszych marzeń" w województwie opolskim

 

nazwa szkoły kwota wsparcia w zł
Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Adama Mickiewicza w Ujeździe
ul. Strzelecka 6
47 - 143 Ujazd
2.080,00
Publiczna Szkola Podstawowa w Jaryszowie
ul. Stawowa 1
47 - 143 Ujazd
 1.040,00
Publiczna Szkola Podstawowa w Olszowej
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Szkolna 7
47 - 143 Ujazd
 1.040,00
 razem  4.160,00