Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

Projekty Unijne i Inne

Redaktor
Poprawiono: wtorek, 29 styczeń 2019 17:03 | Opublikowano: czwartek, 18 październik 2018 10:23
 etwinning1
Uczniowie z Jaryszowa w kolejnym projekcie z matematyki
Czytaj więcej...
Redaktor
Poprawiono: wtorek, 02 styczeń 2018 12:39 | Opublikowano: wtorek, 02 styczeń 2018 12:39
Opublikowano: wtorek, 23 grudzień 2014 23:37
 "stawiamy na wiedzeStawiamy na wiedzę" - to nowy, unijny projekt realizowany przez ujejskie gimnazjum od roku szkolnego 2014/2015.
 
 W Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Ujeździe dla uczniów gimnazjum realizowany jest projekt pod nazwą Stawiamy na wiedzę", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania
9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałania
9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Czas trwania projektu
od listopada 2014 r. do grudnia 2015 r.
Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Ujeździe.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programu rozwojowego w Gimnazjum w Ujeździe w okresie od listopada 2014 r. do października 2015 r.
Działania
W ramach projektu „Stawiamy na wiedzę" dla uczniów gimnazjum będą przeprowadzone różnorodne zajęcia pozalekcyjne, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych oraz poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej, wyjazdy edukacyjne oraz wyjazdy uczniów na basen:
1) Utworzenie w Gimnazjum w Ujeździe „SzOK – Szkolnego Ośrodka Kariery", mającego na celu rozszerzenie oferty zespołu o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
2) Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, służących wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia.
W ramach tego działania przeprowadzone zostaną min.: z ajęcia edukacyjno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki;
3) Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych oraz nauk matematyczno-przyrodniczych.