Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

Zakończone

Poprawiono: poniedziałek, 08 styczeń 2018 10:14 | Opublikowano: wtorek, 27 maj 2014 19:43

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZOWEJ

 PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

- unijne

l.p
 
LOGO
 
Pełna nazwa
projektu
Źródło
projektu
Okres wdrażania/
realizowania
projektu
Więcej
informacji
o projekcie
1. fsnt Fascynujący Świat Nauki
i Technologii
Europejski
Fundusz
Społeczny
wrzesień 2013 - marca 2015

 

więcej

2..

 
Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r. szkoły podstawowe i gimnazja
Europejski
Fundusz
Społeczny
5 lat
Umowa podpisana 13.12.2005 r
 

3..

 SZKOŁA NA TAK
„Szkoła na TAK”
Sektorowy   program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2.1 a Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie.
Europejski
Fundusz
Społeczny
01.05.2007 r. do 29.02.2008 r.
więcej

 - inne:

LOGO
Pełna nazwa
projektu
Źródło projektu
Okres wdrażania/
realizowania
projektu
Więcej
informacji
o projekcie
 
"Mały Opolanin"
projekt edukacji regionalnej"
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
październik - grudzień 2016'
 
 
"Janko Muzykant"
projekt edukacyjny
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu    
logo radosnaszkola „Radosna Szkoła” zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Środki budżetu państwa rok 2010  
 
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
rok 2003
 
 
 
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
07.12.2000 r. do 20.02.2001 r.
 
 
Poprawiono: poniedziałek, 08 styczeń 2018 10:00 | Opublikowano: wtorek, 27 maj 2014 19:41

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JARYSZOWIE

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

 

- unijne

lp
 
LOGO
 
Pełna nazwa projektu
Źródło projektu
Okres wdrażania/
realizowania projektu
Więcej informacji
o projekcie
1. fsnt Fascynujący Świat nauki i Technologii Europejski Fundusz Społeczny od września 2013
do marca 2015
więcej

2.

 
Pracownie komputerowe dla szkół w 2007 r. szkoły podstawowe i gimnazja
Europejski Fundusz Społeczny
od 2007 r.
okres wdrożenia projektu - 5 lat

3.

 logo  e- szkola
   „Opolska e-szkoła, szkołą ku przyszłości
Europejski Fundusz Społeczny
  od 2009 r.
do grudnia 2013r.

więcej

- inne

 
l.p
 
LOGO
 
Pełna nazwa projektu
 
Źródło projektu
Okres wdrażania/
realizowania projektu
 1 mFundacja mass logotyp ikona sowa rgb
"Wy-graj sobie szóstkę z matmy"
projekt matematyczny
Fundacja mBank grudzień 2017 -
marzec 2018
 2  
"Tutaj mieszkam"
projekt edukacji regionalnej
  rok szkolny 2015/2016
 3  
"Janko  Muzykant"
projekt edukacyjny
 Mlodzieżowy Dom Kultury w Opolu

rok szkolny 2015/2016

 http://www.gzoujazd.pl/index.php/edukacja-i-oswiata/projekty-ue-i-inne/zakonczone/tu-mieszkam-i-janko-muzykant

4

 logo radosnaszkola

Radosna Szkoła” zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw

Środki budżetu państwa

rok 2010