Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

PSP OLSZOWA

Poprawiono: poniedziałek, 08 styczeń 2018 11:14 | Opublikowano: wtorek, 27 maj 2014 21:43

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W OLSZOWEJ

 PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

- unijne

l.p
 
LOGO
 
Pełna nazwa
projektu
Źródło
projektu
Okres wdrażania/
realizowania
projektu
Więcej
informacji
o projekcie
1. fsnt Fascynujący Świat Nauki
i Technologii
Europejski
Fundusz
Społeczny
wrzesień 2013 - marca 2015

 

więcej

2..

 
Pracownie komputerowe dla szkół w 2004 r. szkoły podstawowe i gimnazja
Europejski
Fundusz
Społeczny
5 lat
Umowa podpisana 13.12.2005 r
 

3..

 SZKOŁA NA TAK
„Szkoła na TAK”
Sektorowy   program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2.1 a Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie.
Europejski
Fundusz
Społeczny
01.05.2007 r. do 29.02.2008 r.
więcej

 - inne:

LOGO
Pełna nazwa
projektu
Źródło projektu
Okres wdrażania/
realizowania
projektu
Więcej
informacji
o projekcie
 
"Mały Opolanin"
projekt edukacji regionalnej"
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu
październik - grudzień 2016'
 
 
"Janko Muzykant"
projekt edukacyjny
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu    
logo radosnaszkola „Radosna Szkoła” zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw Środki budżetu państwa rok 2010  
 
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
rok 2003
 
 
 
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
07.12.2000 r. do 20.02.2001 r.
 
 
Kategoria: