Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Poprawiono: piątek, 03 czerwiec 2016 01:19 | Opublikowano: piątek, 04 kwiecień 2014 23:50
Redaktor

 http://www.spujazd.wodip.opole.pl/images/0011.jpgSzkoła Współpracy

W roku szkolnym 2013/2014 gimnazjum w Ujeździe, wchodzące w skład ujejskiego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego, przystąpiło do systemowego projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitalem nowoczesnej szkoły"

O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Rozwiązania te zostaną opracowane w wyniku wcześniej przeprowadzonych pogłębionych, ogólnopolskich badań sondażowych dot. opinii i postaw w każdej z grup (dyrektorzy i nauczyciele, rodzice, uczniowie) oraz konsultacji, a następnie upowszechnione w postaci podręczników.

W ramach projektu uruchomione zostaną również 2 internetowe portale edukacyjne dla uczniów i rodziców. Będą one upowszechniały efekty realizacji projektu, przekazując wszystkimzainteresowanym wiedzę dotyczącą pojęcia współpracy w środowisku szkolnym.