Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

Poprawiono: czwartek, 02 czerwiec 2016 23:19 | Opublikowano: piątek, 04 kwiecień 2014 21:52
Redaktor

Na Własne Konto

Publiczne Gimnazjum w Ujeździe przystąpiło w roku szkolnym 2013/2014 do projektu edukacji ekonomicznej

Gmina Ujazd znalazła się w grupie 160 gmin z terenu kraju oraz 2 z województwa opolskiego, zakwalifikowanych do udziału w II edycji programu „Na własne konto” w roku szkolnym 2013/2014

Program „Na własne konto” to program edukacji ekonomicznej młodzieży gimnazjalnej.

Celem programu jest:

- poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów,

- kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,

- przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,

- zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Głównymi beneficjentami programu „Na własne konto” są uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe, a dokładnie 22 gimnazjalistów z klas II i III, którzy będą uczestniczyć w dwóch etapach programu.

Etap I – to udział w zajęciach dodatkowych z przedsiębiorczości i ekonomii  w trakcie drugiego tygodnia ferii zimowych, prowadzonych przez przeszkolonego nauczyciela i studenta. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Etap II - podczas II semestru uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce przygotowując pracę konkursową - młodzieżową gazetkę ekonomiczną skierowaną do społeczności lokalnej.

Autorzy najlepszych prac zostaną zaproszeni na finał konkursu do Warszawy, gdzie będą rywalizować o roczne stypendia edukacyjne.

Program „Na Własne Konto" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej i Fundacją na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000" im. M. Rataja.

CO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO (strona inter. szkoły)

„Od 24 do 28 lutego br. w czasie ferii zimowych młodzież Publicznego Gimnazjum w Ujeździe uczestniczyła w programie edukacji ekonomicznej „Na Własne Konto”, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju  Wsi Polskiej.

W ramach Programu 18 uczniów naszego gimnazjum brało udział w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez zabawę i gry edukacyjne uczestnicy programu poznali podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie...

... Uczniowie odwiedzili siedzibę Banku Pekao w Kędzierzynie-Koźlu oraz lokalnego przedsiębiorcę – producenta mebli „Pyka”.