Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

TU MIESZKAM I JANKO MUZYKANT

Poprawiono: piątek, 03 czerwiec 2016 01:19 | Opublikowano: wtorek, 01 grudzień 2015 10:03
Redaktor

Uczniowie  z PSP w Jaryszowie realizują dwa projekty edukacyjne "Tu mieszkam" i Janko Muzykant"

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie w PSP Jaryszów realizują, w ramach edukacji regionalnej, dwa  projekty edukacyjne: "Tu mieszkam i "Janko Muzykant", mające na celu wyrównywaie szans edukacyjnych oraz wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci zamieszkujących tereny wiejskie.
Podczs realizacji projektów dzieci
zapoznają się z przyczynami i skutkami wielokulturowości regionu, obyczajami jego mieszkańców, poznają symbole narodowych i lokalne. Będą miały okazję uczestniczyć w spotkaniach z zabytkami i osobliwościami regionu.
 
Do tej pory odbyła się już m.in. żywa lekcja historii (6 października 2015 r.). Poniżej zdjęcia i opis kolejnego wydarzenia - żywej lekcji muzyki (24 listopada 2015 r.)
 
wpis ze strony PSP Jaryszów
 "Od września 2015r. w naszej szkole realizowany jest projekt edukacji regionalnej pt. "Tu mieszkam", który ma na celu przybliżenie dzieciom własnego regionu, jego kultury, historii oraz tradycji.

Ważne jest by młody człowiek posiadał poczucie własnej tożsamości i wartości, a dzieje się to wtedy, kiedy nie jest oderwany od swoich korzeni. W ramach projektu odbyły się już dwie "żywe" lekcje - historii i muzyki.

Nasi uczniowie uczestniczą także w projekcie "Janko Muzykant", którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. Dzieci z naszej szkoły były już na dwóch wyprawach - poznali opolską wieś i miasto Opole. Podczas wycieczek tworzone były rzeźby z gliny, rysunki oraz uczestniczono w warsztatatach plastycznych i teatralnych. Ponadto nasi uczniowie pisali w domu własne legendy, związane z regionem oraz wykonali szopki. Koordynatorkami projektu są: Pani Ilona Morawiec-Konieczny oraz Pani Joanna Oronowicz.

Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich. Polega on na zapoznaniu najmłodszych mieszkańców podopolskich miejscowości z przyczynami i skutkami wielokulturowości regionu oraz obyczajami jego mieszkańców, na zapoznawaniu symboli narodowych i lokalnych, a także na bezpośrednim spotkaniu z zabytkami Opola.

Uczestnicy projektu budują lokalny patriotyzm i więź z Opolszczyzną na bazie poznanych wiadomości i umiejętności. Mają możliwość konfrontacji wiedzy o dawnych i obecnych warunkach życia swojej rodziny, miejscu zamieszkania i jego specyfice, poprzez poznanie przeszłości i teraźniejszości. Organizowane są wycieczki, lekcje muzealne, spotkania studyjne, zabawy i warsztaty aktywności twórczej. Realiowane są także zagadnienia związane z tematem bazowym, podczas dwóch wypraw, organizowanych przez twórców programu oraz na terenie szkoły, poprzez aktywne włączanie do swoich działań środowiska lokalnego (szkoła, rodzina).

Projekt zakończony zostanie integracyjnym spotkaniem wszystkich jego uczestników, podczas którego uczniowie - poprzez konkurs wiedzy, wystawę prac i występy estradowe - zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności."

żywa lekcja muzyki - 24 listopada 2015 r.

gazeta lokalna "Strzelec Opolski"  nr 48 z 1-7 grudnia 2015 r.

operowy głos

 lekcja muzyki1lekcja muzyki2lekcja muzyki

szopki wykonane w ramach projektu "Janko Muzykant"

szopka1szopka2szopka

więcej zdjęć