Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

ZGS UJAZD

Poprawiono: poniedziałek, 08 styczeń 2018 11:36 | Opublikowano: wtorek, 27 maj 2014 21:36

od 1 września 2017 r.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJEŹDZIE

poprzednio:

 ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNY W UJEŹDZIE:

- PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W UJEŹDZIE

PUBLICZNE GMINAZJUM W UJEŹDZIE

PROJEKTY ZAKOŃCZONE:

- unijne:

L.P. LOGO    NAZWA        
ŹRÓDŁO

OKRES WDRAŻANIA 

   czechy.png projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” w ramachFunduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
31.08 - 09.08.
2017 r.
  stawiamy na wiedze

 

Stawiamy na wiedzę

więcej

Europejski
Fundusz
Społeczny
 od listopada 2014 do grudnia 2015
  fsnt

Fascynujący Świat Nauki
i Technologii

więcej

Europejski
Fundusz
Społeczny

od września 2013

do marca 2015

  Logo
Opolska e-szkoła,
szkołą ku przyszlści  
więcej
Europejski
Fundusz
Społeczny
od roku szkolnego 2008/2009 do grudnia 2013 roku
 

zaczarowany świat

 
1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów…
Nowe Technologie na Usługach Edukacji

 „Edukacja ku przyszłości” – Zaczarowany Świat 

Europejski
Fundusz
Społeczny
rok szkolny
2011/2012

  szkoła sportem
Projekt
Szkoła sportu zimą i latem”
realizowany wspólnie ze szkołą partnerską
w Břidličná
    w Czechach                        
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy Granice 
rok szkolny
2010/2011
  internetowe centrum Program „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”
Europejski
Fundusz
Społeczny
rok szkolny
2008/2009
  pracownie komputerowe

Pracownie komputerowe
dla szkół w 2004 r. szkoły podstawowe i gimnazja

Europejski
Fundusz
Społeczny
od 2005 roku
- 5 lat
 

SZKOŁA NA TAK

Program „Moja Mała Ojczyzna-Opolszczyzna” w ramach projektu o nazwie
„Szkoła na TAK”
Sektorowy   program operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2.1 a Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie.
Europejski
Fundusz
Społeczny
01.05.2007 r.
do
29.02.2008 r.

 - inne projekty/programy:

LOGO                           
NAZWA
ŹRODŁO
OKRES WDRAŻANIA
logo Klub Bezpiecznego Puchatka
 
program edukacyjny
 
Klub Bezpiecznego Puchatka
Organizowany jest przez markę Puchatek, we współ. z Wydziałem ds. Nieletnich, Patologii     i Profilaktyki Biura Prewencji Komendy Głównej Policji oraz Wydziałem ds. Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
udziałw 6 edycji
rok szkolny 2014/2015
 logo unicef
Gwiazdka dla Afryki
ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny
unicef
rok szkolny 2013/2014
Na wlasne konto
 Na wlasne konto                             
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
   rok szkolny
  2013/2014    
lepsza szloła
Program edukacyjny pod nazwą LEPSZA SZKOŁA

Program pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz

w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 
od roku szkolnego 2012/2013 do nadal 
 kulthurra
 
Program Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Kulthurra”. Nasi uczniowie - szóstoklasiści, opracowali program zatytułowany „Historia pewnego drobiazgu, czyli ujazdowskie artefakty, źródła pisane i materialne”. Zadaniem uczniów było poszukiwanie oraz poznanie i propagowanie historii przedmiotów, które „mówią” o przeszłości ziemi ujazdowskiej. Ostateczną formą poszukiwań i odkryć został przygotowany przez dzieci fotokast. Warto dodać, że program realizowany w szkole jest jednym z trzynastu w Polsce, które Centrum Edukacji Obywatelskiej wybrało spośród ponad sześćdziesięciu.
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
2012/2013

nowe horyzonty1 

nowe horyzonty

Ogólnopolski projekt edukacji filmowej Nowe horyzonty edukacji filmowej”
Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pozwalały na realizację różnych elementów podstawy programowej. Projekt uzyskał patronat Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Stowarzyszenie Nowe Horyzonty  od roku szkolnego 2011/2012 do 2012/2013 
śladami przeszłości

 

Program

Ślady przeszłości – uczniowie adoptują zabytki”

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
od 2011
do 2013
bezpieczna jazda

 Program edukacyjny

„Bezpieczna jazda.

Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”.

Program realizowany jest
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
od 2011
do 2013
 szkoła z klasą

ogólnopolski program

 

„Szkoła z klasą 2.0” 

 
2011/2012
radosna szkoła 
Radosna Szkoła
zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole podstawowej w Ujeździe oraz
w szkołach filialnych w Starym Ujeździe i w Sieronowicach
Środki budżetu państwa 
 rok 2010
jarmark wielkanocny
Uczniowie nasze szkoły - dwukrotni laureaci „Śląskiego śpiewania” w gminie Ujazd, zostali zaproszeni do zaprezentowania części artystycznej podczas „XXXV Jarmarku Wielkanocnego
w Opolu Bierkowicach”
w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowicach

Muzeum Wsi

Opolskiej

w Opolu - Bierkowicach

 
marzec 2010
szkoła bez przemocy

Program społeczny

„Szkoła bez przemocy”

pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Szkoła brała udziałw pięciu edycjach.

 PROGRAM SPOŁECZNY

od

2007/2008

do

2012/2013

 
janko muzykant
Program wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich
pn. „Janko Muzykant 2007

W naszej szkole realizowany był program pod nazwą: „Wykorzystajmy lepiej swój czas wolny, dbajmy

o zdrowie i rozwijajmy talenty”

Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Młodzieży

i Wychowania oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej - Pracownia Promocji Zdrowia 

rok 2007
moja ojczyzna
Program wychowania Patriotycznego i Społecznego pod nazwą
„Moja mała ojczyzna”
 Stowarzyszenie Parafiada
w Warszawie
 2006/2007
biblia
Projekt edukacyjny
„Biblia w każdej szkole”
Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymała 14 egzemplarzy Biblii Szkolnej specjalnego pakietu Pisma św.zawierającego Stary
i Nowy Testament.
 Kuria Biskupia
w Opolu
2005 rok
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
 2003 rok