Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

O NAS

Poprawiono: poniedziałek, 04 listopad 2019 18:38 | Opublikowano: niedziela, 23 marzec 2014 12:34
Redaktor

logo GZO

Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe jest jednostką organizacyjną Gminy Ujazd, utworzoną w celu wykonywania współnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej następujących jednostek budżetowych:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie,
- Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej,
- Publicznego Przedszkola w Ujeździe,
- Żłobka Publicznego w Ujeździe (otwarcie - styczeń 2019 r.).
 

Prowadzi także Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową dla pracowników wyżej wymienionych placówek oraz realizuje zadania w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Zadania te wynikają ze statutu Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

Ważnym elementem lokalnego zarządzania oświatą jest wspieranie dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych oraz współpraca wszystkich osób odpowiedzialnych za oświatę w Gminie. GZO odpowiada za kreowanie polityki oświatowej oraz zarządzanie oświatą na poziomie Gminy Ujazd, w tym celu współpracuje z władzami samorządowymi, nadzorem pedagogicznym, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, społecznością lokalną oraz organizacjami pozarządowymi.

Promuje oświatę ujejską w lokalnym środowisku, w kraju i za granicą, poprzez realizację projektów i podejmowanie wspólnych działań, m.in. z partnerską czeską gminą Břidličná .

 Gminny Zarząd Oświaty
ul. Mickiewicza 4
47 - 143 Ujazd
kontakt:
Tel./fax.: 77 4637083
sekretariat - 573 999 159
główna księgowa - 792 728 108
księgowość - 797 728 070
godziny pracy:
poniedziałek: 700 - 1700
wtorek, środa, czwartek: 730 - 1530
piątek: 700 – 1300

PRACOWNICY

DYREKTOR

Małgorzata Kulesa

dział Organizacyjno-Administracyjny

sekretarka

Roksana Kozioł

dział Ekonomiczny

gł. księgowa

Barbara Muskała

księgowa

Justyna Juraszek

księgowa

Patrycja Wojcik

specjalista  ds płac

Ewelina Pietruszka

dział Gospodarczy

sprzątaczka

Marta Klois

 

 

 

Kategoria: