Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA

Poprawiono: środa, 01 marzec 2017 09:01 | Opublikowano: środa, 09 kwiecień 2014 19:29
Redaktor

Gmina Ujazd - rekrutacja do szkół w roku szkolnym 2015/2016

 zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Co rodzic wiedzieć powinien?

1. Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły .

2. Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

3. Kryteria przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu, sposób przeliczenia  punktów za spełnione kryteriów, terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty i terminy składania dokumentów określają statuty szkół.

Termin składania ZGŁOSZEŃ i WNIOSKÓW: 16 - 31 marca 2015 roku.

Dokumenty do pobrania na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół.


ZESPÓŁ GIMNAZJALNO-SZKOLNY W UJEŹDZIE

Zaprosznie Przedszkole 10.03.2015
  • PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W JARYSZOWIE
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaryszowie
 
zaprasza PRZEDSZKOLAKÓW wraz z RODZICAMI
na Dzień Otwarty
w dniu 11 marca 2015r o godz. 10:00.
 
w programie:
spotkanie z Dyrektorem Szkoły i nauczycielami
występy artystyczne uczniów
zabawy integracyjne dla dzieci
poczęstunek
 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO NASZEJ SZKOŁY

 

Komunikat Dyrektora PSP w Jaryszowie z dnia 20 lutego 2015r.o liczbie miejsc wolnych w szkole w roku szkolnym 2015/2016 


 

 

 

Kategoria: