Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

REKRUTACJA

Poprawiono: środa, 01 marzec 2017 08:52 | Opublikowano: piątek, 15 styczeń 2016 11:20
Redaktor
Gmina Ujazd - rekrutacja do szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017
 
 Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w Gminie Ujazd
w roku szkolnym 2016/2017
 
Co rodzic wiedzieć powinien?

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest do szkoły z urzędu, na podstawie ZGŁOSZENIA złożonego do dyrektora szkoły.

Dotyczy dzieci spoza obwodu:

Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte, na wolne miejsce, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie prowadzone jest na WNIOSEK rodzica złożony do Dyrektora wybranej szkoły.

Kryteria brane pd uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczba punktów do uzyskania oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia przyjęć do szkół dzieci spoza obwodu określa uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe - załącznik poniżej.

 

 TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO,
A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Upublicznienie obowiązujących w postępowaniach rekrutacyjnym
i uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd:
  • - harmonogramu czynności (terminów postepowania rekrutacyjnego);
  • - kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (dotyczy kandydatów spoza obwodu)

 

 

do 31 stycznia 2016 r.

2. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1 marca 2016 r.
 
L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
od 1 marca
do 31 marca
2016 r.
od 1 czerwca
do 14 czerwca
2016 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 8 kwietnia
2016 r.

 

 
do 8 czerwca
   2016 r.
 
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
do 13 kwietnia
2016 r.
10 czerwca
2016 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 22 kwietnia 
2016 r.
do 17 czerwca
2016 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 26 kwietnia
2016 r.
21 czerwca
2016 r.
  Dokumenty do pobrania
na stronach internetowych szkół i w sekretariatach szkół
od 1 marca 2016.
 ZAŁĄCZNIKI :
Zarządzenie Burmistrza Ujazdu w sprawie ogłoszenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd w roku szkolnym 2016/2017
- dotyczy dzieci spoza obwodu - Uchwała Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;

 

 

Kategoria: