Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

STYPENDIUM BURMISTRZA

Poprawiono: poniedziałek, 09 wrzesień 2019 19:28 | Opublikowano: czwartek, 26 maj 2016 20:42
Redaktor

 Stypendium Burmistrza Ujazdu przyznawane jest - za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne - uczniom uczęszczającym do szkół  położonych na terenie Gminy Ujazd, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.

 

Uchwała Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów  pobierz


ZARZĄDZENIE NR 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04 września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów  pobierz


 Kategoria: