Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

STYPENDIA

Poprawiono: poniedziałek, 13 czerwiec 2016 11:27 | Opublikowano: czwartek, 26 maj 2016 18:42
Redaktor

 Stypendium Burmistrza Ujazdu przyznawane jest, za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne, uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum, położonych na terenie Gminy Ujazd, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.

 

Uchwała Nr XVIII.97.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Ujazd pobierz


ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2016 Burmistrza Ujazdu z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Ujazd pobierz

 załącznik - wzór wniosku pobierz


 Kategoria: