Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe

WZORY DRUKÓW

Poprawiono: wtorek, 10 marzec 2020 14:09 | Opublikowano: środa, 09 kwiecień 2014 21:39
Redaktor

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - PDF
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
 
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - PDF
  • WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - PDF
  • Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców - PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ...  - PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata -  PDF
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

Kategoria: